Connect with us

Business

Owners of Lee’s Sandwiches Found Guilty

“Their Greed Could have Endangered Many”

Published

on

Lee's Sandwiches in Garden Grove, CA

On March 18, 2021, a guilty verdict was found in a judgement by the United States District Court against LQNN, INC and the owners; CEO Le Van Chieu and COO Tom Quach.

Le Van Chieu’s wife, Yen Ngoc Quach, is also the sister of Tom Quach, and they co-own Lee’s Sandwiches. These criminals were convicted and fined $250,000 for printing fake USDA labels on their Lee’s Sandwiches products. If it wasn’t for the timely discover by the USDA, their greed could have endangered many.  As confessed by Tom Quach while in court, the designer that helped create these fake labels was Giang Vu. Giang Vu was well connected and had close relationships with Vietnamese newspapers in the U.S., but was only a pawn under Le Van Chieu. Attached are documents of the actual court ruling in both English and Vietnamese because the judgement is enforceable in both countries.

If you are a victim of this incident and under 18 years of age or under political imprisonment being abused for underpaid or unpaid labor while working on a coffee farm or sugar cane farm in Vietnam that produced for Lee’s Sandwiches, you can receive safe passage to the U.S.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2021, một bản án có tội đã được Tòa án Quận Hoa Kỳ tuyên đối với LQNN, INC và các chủ sở hữu; CEO Lê Văn Chiêu and COO Tom Quách.

Vợ của Lê Văn Chiêu, Yến Ngọc Quách, cũng là chị gái của Tom Quách, và họ đồng sở hữu Lee’s Sandwiches. Những tên tội phạm hình sự này đã bị kết án và phạt 250.000 USD vì in nhãn USDA giả trên sản phẩm Lee’s Sandwiches của họ. Nếu không được USDA phát hiện kịp thời, hành động của họ có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Theo lời thú nhận của Tom Quách khi hầu tòa, người thiết kế giúp tạo ra những chiếc nhãn giả này chính là Giang Vũ. Giang Vũ có mối quan hệ tốt và có quan hệ mật thiết với các tờ báo Việt Nam tại Mỹ, nhưng chỉ là con cờ dưới thời Lê Văn Chiêu. Đính kèm là các tài liệu về phán quyết thực tế của tòa án bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt vì bản án có hiệu lực thi hành ở cả hai quốc gia.

Nếu bạn là nạn nhân của vụ việc này và dưới 18 tuổi hoặc đang bị phạt tù chính trị bị lạm dụng lao động, hoặc làm không công trong khi làm việc tại một trang trại cà phê hoặc trang trại mía đường ở Việt Nam sản xuất cho Lee’s Sandwiches, bạn có thể được đi Mỹ an toàn.

Business

AB5 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỢ MÓNG TAY NGƯỜI VIỆT TRONG 2025

Published

on

By

AB5 AND ITS IMPACT ON VIETNAMESE MANICURISTS IN 2025

Năm 2019, California đã thông qua Dự luật Quốc hội 5 (AB5), một đạo luật mang tính đột phá nhằm phân loại lại các nhà thầu độc lập là nhân viên trong một số ngành nhất định. Luật này có ý nghĩa sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có lẽ rõ ràng hơn trong ngành làm móng, nơi nhiều thợ làm móng Việt Nam hoạt động với tư cách là nhà thầu độc lập.

AB5 được thiết kế chủ yếu để giải quyết những lo ngại về việc phân loại sai người lao động và để đảm bảo rằng các nhà thầu độc lập nhận được các quyền lợi và sự bảo vệ cho nhân viên. Nó mã hóa “bài kiểm tra ABC”, xác định xem một công nhân có được phân loại đúng là nhà thầu độc lập hay không dựa trên:

1. A – Người lao động có thoát khỏi sự kiểm soát và chỉ đạo của cơ quan tuyển dụng trong việc thực hiện công việc hay không.

2. B – Công việc được thực hiện có nằm ngoài quy trình kinh doanh thông thường của đơn vị tuyển dụng hay không.

3. C – Liệu người lao động có thường xuyên tham gia vào một hoạt động thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh được thành lập độc lập hay không.

Với sự giúp đỡ của cựu Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, Dự luật Quốc hội 1561 đã tạm thời đình chỉ AB5 trong vài năm để giúp các doanh nghiệp thẩm mỹ viện dễ dàng chấp nhận luật mới nhưng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thợ làm móng sẽ không còn được miễn trừ nữa. Chính trị gia Việt Nam hiện tại duy nhất có thể giúp cộng đồng đề xuất Dự luật mới là Nghị sĩ Trí Tạ, tuy nhiên ông vẫn chưa lên tiếng giúp đỡ các thợ nail sau một năm nhậm chức. Thợ làm móng người Việt chiếm gần 70% lực lượng lao động trong các tiệm nail nên khi luật AB5 có hiệu lực vào năm 2025, Dân biểu Trí Tạ sẽ mất đi phần lớn người Việt ủng hộ ông. Để ngăn luật này có hiệu lực, chúng ta cần anh ấy đứng ra và thực hiện vai trò của mình với tư cách là một chính trị gia được bầu chọn. Nếu không, công dân Mỹ gốc Việt sẽ không bỏ phiếu cho anh ấy và sẽ bỏ phiếu cho một người khác sẵn sàng giúp đỡ các thợ làm móng người Việt trong nhiệm kỳ tới.

Nếu không có luật ngăn chặn AB5, việc phân loại lại có thể đồng nghĩa với những thay đổi đáng kể trong cách các thợ làm móng Việt Nam hoạt động theo cơ chế hoa hồng và sự bảo vệ hợp pháp của họ. Một trong những nhược điểm chính của việc được phân loại là nhân viên theo AB5 là có thể mất đi sự hỗ trợ của chính phủ như phúc lợi, phiếu thực phẩm, trợ cấp mua sắm, nhà ở, hỗ trợ tài chính cho giáo dục hoặc Medi-Cal nếu thu nhập được báo cáo của thợ làm móng cao hơn thu nhập. ngưỡng được phép nhận trợ cấp khi họ sẽ báo cáo mức lương theo giờ. Hầu hết các thợ làm móng kiếm được mức lương W2 sẽ chỉ báo cáo mức lương tối thiểu và phần thu nhập còn lại của họ sẽ được bỏ dưới dạng tiền mặt. Tất nhiên, Bộ Lao động đã được cảnh báo về điều này và sẽ kiểm tra bảng lương của người sử dụng lao động đối với những khoản lương tiềm ẩn chưa được trả, thời gian làm thêm giờ không được trả, thời gian nghỉ ốm không được trả lương, v.v.

Vì vậy, với tư cách là chủ tiệm, những thay đổi đáng kể này có thể dẫn đến tăng chi phí do thuế trả lương, phúc lợi, nguồn nhân lực và khả năng tái cơ cấu mô hình kinh doanh của họ. Bây giờ họ sẽ được kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động. Các tiệm nhỏ hơn có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết những khoản chi phí bổ sung này, có khả năng dẫn đến những thay đổi trong cách họ hoạt động hoặc thậm chí đóng cửa.

Động lực trong các tiệm nail cũng có thể thay đổi. Với các thợ làm móng hiện được coi là nhân viên, họ sẽ phải tuân theo lịch trình có cấu trúc chặt chẽ hơn, phải tuân thủ các điều kiện làm việc hạn chế, tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn của người sử dụng lao động, và đặc biệt là những thợ làm móng coi trọng tính linh hoạt của việc trở thành nhà thầu độc lập, có thể thấy những thay đổi này bị hạn chế.

Khi chúng ta bước đến năm 2025, tác động đầy đủ của AB5 đối với các thợ làm móng tay Việt Nam sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những thách thức như điều chỉnh theo cơ cấu việc làm mới và khả năng phản đối từ các chủ tiệm là rất lớn.

Việc triển khai AB5 đặt ra những thách thức và sự không chắc chắn cho các thợ làm móng người Việt ở California và hơn thế nữa. Cuối cùng, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều tiệm đóng cửa và một lượng lớn thợ làm móng rời khỏi California. Bối cảnh phát triển của ngành làm móng sẽ đòi hỏi sự thích ứng từ cả nhân viên và chủ tiệm để thích ứng với những thay đổi này.

—————————————–

In 2019, California passed Assembly Bill 5 (AB5), a groundbreaking legislation aimed at reclassifying independent contractors as employees in certain industries. This law has had far-reaching implications across various sectors, but perhaps more visibly in the nail salon industry, where many Vietnamese manicurists operate as independent contractors.

AB5 was primarily designed to address concerns about worker misclassification and to ensure that independent contractors receive employee benefits and protections. It codifies the “ABC test,” which determines if a worker is properly classified as an independent contractor based on:

1.         A – Whether the worker is free from the control and direction of the hiring entity in performing the work.

2.         B – Whether the work performed is outside the usual course of the hiring entity’s business.

3.         C – Whether the worker is customarily engaged in an independently established trade, occupation, or business.

With the help of former Senator Janet Nguyen, Assembly Bill 1561 temporarily suspended AB5 for a few years to help salon businesses ease into the new law but as of January 1, 2025, manicurists will no longer be exempted. The only current Vietnamese politician that can help the community propose a new Bill is Assemblyman Tri Ta, yet he has not raised his voice to help nail technicians after being in office for a year. Vietnamese Manicurists make up of almost 70% of the workforce in nail salons so when the AB5 law goes into effect in 2025, Assemblyman Tri Ta will lose most of his Vietnamese supporters. In order to prevent this law from going into effect, we need him to step up and do his part as an elected politician. Otherwise, Vietnamese American citizens will not be voting for him and will cast their vote for someone else who is more willing to help the Vietnamese Manicurists in the next term.

Without a law to prevent AB5, reclassification could mean significant changes in how Vietnamese manicurists who operate on a commission basis work and their legal protection. One of the key disadvantages of being classified as an employee under AB5 is the possible loss of government assistance such as welfare, food stamps, shopping allowances, housing, financial aid for education, or Medi-Cal if the manicurist’s reported income is higher than the allowed threshold for benefits now that they will be reporting hourly wages. Most manicurists who do earn W2 wages will only report the minimum wage and the remainder of their earnings will be pocketed as cash. Of course, the Department of Labor has been alerted to this and will be auditing employers payroll for potential unpaid wages, unpaid overtime, unpaid sick leave, etc.

So as a salon owner, these significant changes may lead to increased costs due to payroll taxes, benefits, human resources, and potential restructuring of their business models. They will now be audited and be held accountable by the Department of Labor. Smaller salons might struggle to absorb these additional expenses, potentially leading to changes in how they operate or even closures.

Dynamics within nail salons may also shift. With manicurists now considered employees, they will have to follow more structured schedules, be required to adhere to restrictive working conditions, abide by employer rules and guidelines, and especially manicurists who value the flexibility of being independent contractors, may find these changes restrictive.

As we approach 2025, the full impact of AB5 on Vietnamese manicurists will become clearer. Challenges such as adjusting to new employment structures and potential resistance from salon owners loom large.

The implementation of AB5 poses challenges and uncertainties for Vietnamese manicurists in California and beyond. Eventually, we will see many salon closures and a major exodus of Manicurists moving out of California. The evolving landscape of the nail salon industry will require adaptation from both workers and salon owners alike to navigate these changes.

Continue Reading

Business

WHY ARE BIG BANKS LIKE BANK OF AMERICA STUCK UP?

Published

on

By

In the complex world of finance, few institutions stand as pillars of power and authority quite like banks. With their towering buildings, polished marble floors, and tellers behind imposing counters, banks often exude an air of exclusivity and superiority. Why are big banks so stuck up? What lies beneath the veneer of opulence and arrogance?

The culture within banking circles often perpetuates an attitude of elitism and snobbery. High-powered executives in custom-made suits, lavish corporate events, and exclusive networking opportunities create a limited environment where the lines between privilege and arrogance blur. This culture of exclusivity further reinforces the perception of banks as stuck-up institutions.

Banks wield immense financial power, capable of shaping economies and influencing global markets. With this power comes a sense of superiority, as bankers see themselves as the gatekeepers of wealth and prosperity. The ability to approve or deny loans, dictate interest rates, and control the flow of capital instills banks with a sense of invincibility and arrogance.

In an incident on Friday, May 03, 2024, between a regular customer and Bank of America located on Brookhurst and Slater in Fountain Valley, CA when the customer came in to open an account with an $85,0000 check to deposit. Without an explanation as to why he wasn’t able to open an account, two Vietnamese bank employees asked security to escort the customer out of the branch. The employees didn’t bother to explain to him why he was being escorted out nor did they take the time to review his accounts or ask him any questions. It wasn’t like he was withdrawing money, but depositing a check. This customer, who has had several business checking accounts with Bank of America for many years was treated disrespectfully and felt insulted by their actions. Although he was able to take the check to another bank, this incident illustrates how stuck-up banks have become and the lack of customer care. This Bank of America branch acted like they didn’t need the money or the customers.

Bank of America is notorious for its arrogance and for charging high fees. They nickel and dime customers, charge high interest rates on their loans, charge high monthly fees unless a minimum amount of money is in the account, and limited in-branch services. What happened to the days when banks were fighting for customers and offering free accounts? Maybe banks have made too much in the current economy through mortgage loans, credit card debt, the growing stock market, and high interest, they could care less about a few thousand dollars.

Chase Bank in Westminster, CA on Beach and Westminster won’t even open a check account for you if you walk in. You must make an appointment and be able to finish the transaction in the amount of time allotted or you’ll be rescheduled to come back another time. Actions like these banks exacerbate perceptions of arrogance.

Long wait times, impersonal service, and complex bureaucratic procedures create an environment where customers feel marginalized and insignificant. This perceived lack of empathy and understanding reinforces the notion that banks are more concerned with their own interests than those of their customers.

While regulations exist to ensure the stability and integrity of the financial system, they can also contribute to the perception of banks as stuck-up entities. Complex regulatory frameworks create barriers to entry, consolidating power within a select group of institutions. This lack of competition fosters complacency and reinforces the notion that banks are untouchable entities beyond reproach.

The perception of banks as stuck-up institutions is widespread because the actions of a few high-profile banks like Bank of America perpetuate the perception of arrogance within the industry. It underscores the need for banks to prioritize transparency, accountability, and customer-centricity to rebuild trust and reshape their image in the eyes of the public. Only by addressing these underlying issues can banks shed the cloak of arrogance and truly serve the needs of their customers and communities.

TẠI SAO NGÂN HÀNG LỚN NHƯ NGÂN HÀNG BANK OF AMERICA KIÊU NGẠO

Trong thế giới tài chính phức tạp, hiếm có tổ chức nào có thể đứng vững như những trụ cột quyền lực và quyền lực như các ngân hàng. Với những tòa nhà cao chót vót, sàn đá cẩm thạch bóng loáng và những nhân viên thu ngân đằng sau quầy tính tiền uy nghi, các ngân hàng thường toát ra vẻ độc quyền và ưu việt. Tại sao các ngân hàng lớn lại kiêu ngạo như vậy? Điều gì nằm bên dưới vẻ ngoài sang trọng và kiêu ngạo?

Văn hóa trong giới ngân hàng thường duy trì thái độ thượng lưu và hợm hĩnh. Các giám đốc điều hành có quyền lực cao trong những bộ vest được thiết kế riêng, các sự kiện xa hoa của công ty và các cơ hội kết nối độc quyền tạo ra một môi trường hạn chế, nơi ranh giới giữa đặc quyền và sự kiêu ngạo bị xóa nhòa. Văn hóa độc quyền này càng củng cố thêm nhận thức về các ngân hàng như những tổ chức kiêu ngạo.

Các ngân hàng nắm giữ sức mạnh tài chính to lớn, có khả năng định hình nền kinh tế và ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Quyền lực này mang lại cảm giác vượt trội, khi các chủ ngân hàng coi mình là người gác cổng của sự giàu có và thịnh vượng. Khả năng phê duyệt hoặc từ chối các khoản vay, ấn định lãi suất và kiểm soát dòng vốn khiến các ngân hàng có cảm giác bất khả chiến bại và kiêu ngạo.

Trong một sự cố xảy ra vào Thứ Sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2024 giữa một khách hàng thường xuyên và Bank of America ở Brookhurst và Slater ở Fountain Valley, CA khi khách hàng đến mở tài khoản với khoản tiền gửi check là 85.000 USD. Không giải thích lý do không mở được tài khoản, hai nhân viên ngân hang người Việt đã yêu cầu bảo vệ hộ tống khách hàng ra khỏi chi nhánh. Các nhân viên chi nhánh không thèm giải thích cho anh ta lý do tại sao anh ta bị áp giải ra ngoài cũng như không dành thời gian để xem xét tài khoản của anh ta hay hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào. Anh ta không cố gắng rút tiền mà muốn gửi check. Khách hàng này có nhiều tài khoản check kinh doanh với Bank of America trong nhiều năm, đã bị đối xử thiếu tôn trọng và cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của họ. Mặc dù anh ấy đã mang tấm check này đến một ngân hàng khác và mở một tài khoản kinh doanh mới ngay sau đó, nhưng sự việc này cho thấy các ngân hàng kiêu ngạo như thế nào và thiếu sự chăm sóc khách hàng. Chi nhánh Bank of America này hành động như thể không cần tiền hay khách hàng.

Bank of America nổi tiếng vì sự kiêu ngạo và tính phí cao. Họ tính phí cho khách hàng, tính lãi suất cao cho các khoản vay của họ, tính phí hàng tháng cao trừ khi có số tiền tối thiểu trong tài khoản và hạn chế các dịch vụ tại chi nhánh. Điều gì đã xảy ra vào thời mà các ngân hàng đấu tranh vì khách hàng và cung cấp tài khoản miễn phí? Có thể các ngân hàng đã kiếm được quá nhiều trong nền kinh tế hiện tại thông qua các khoản vay thế chấp, nợ thẻ tín dụng, thị trường chứng khoán đang phát triển và lãi suất cao, họ có thể không quan tâm đến vài nghìn đô la.

Ngân hàng Chase ở Westminster, CA trên Beach và Westminster thậm chí sẽ không mở tài khoản séc cho bạn nếu bạn bước vào. Bạn phải đặt lịch hẹn và có thể hoàn tất giao dịch trong khoảng thời gian quy định nếu không bạn sẽ bị dời lịch đến hãy quay lại vào lúc khác. Những hành động như thế này của các ngân hàng làm trầm trọng thêm nhận thức về sự kiêu ngạo.

Thời gian chờ đợi lâu, dịch vụ không mang tính cá nhân và các thủ tục quan liêu phức tạp tạo ra một môi trường nơi khách hàng cảm thấy bị thiệt thòi và tầm thường. Sự thiếu đồng cảm và hiểu biết này càng củng cố quan điểm cho rằng các ngân hàng quan tâm đến lợi ích của chính họ hơn là lợi ích của khách hàng.

Mặc dù các quy định tồn tại để đảm bảo sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính, nhưng chúng cũng có thể góp phần tạo ra nhận thức về các ngân hàng như những thực thể đang mắc kẹt. Các khung pháp lý phức tạp tạo ra các rào cản gia nhập, củng cố quyền lực trong một nhóm các tổ chức được lựa chọn. Sự thiếu cạnh tranh này thúc đẩy sự tự mãn và củng cố quan điểm cho rằng các ngân hàng là những thực thể không thể chạm tới, không thể chê trách được.

Quan niệm coi các ngân hàng như những tổ chức bế tắc đang lan rộng, bởi vì hành động của một số ngân hàng nổi tiếng như Bank of America đã kéo dài thêm nhận thức về sự kiêu ngạo trong ngành. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các ngân hàng phải ưu tiên tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng lại niềm tin và định hình lại hình ảnh của họ trong mắt công chúng. Chỉ bằng cách giải quyết những vấn đề cơ bản này, các ngân hàng mới có thể rũ bỏ tấm áo kiêu ngạo và thực sự phục vụ nhu cầu của khách hàng và cộng đồng của họ.

Continue Reading

Business

FBI INVESTIGATORS ARE CREATING CRIMINALS

Published

on

By

Dr. Robert Joseph, a podiatrist in California, who was indicted by the United States District Court for the Central District of California for the illegal practice of colluding with pharmaceutical marketers for writing prescriptions of compounding drugs, is now working undercover for the FBI. In exchange for a lower sentence due to his indictment in 2018, Dr. Robert Joseph is now working undercover to deceive medical facilities and doctors by intentionally offering illegal deals.

This article is to help warn medical facilities and doctors of the devious practice that the FBI is taking to catch them in the act. It is one thing to investigate incidences due to patient complaints or whistleblowers but to intentionally embed a mole to create a problem when there is no problem, this is how the FBI works. If Adam is tempted by the apple because it was offered is that the same as if he had already bit the apple without the temptation created by Eve? In this case, the FBI is going fishing in hopes of finding something.

A medical facility in Huntington Beach, CA was a victim of Dr. Robert Joseph and the FBI. Dr. Joseph came into the facility wearing a concealed camera and had the intention of catching them by offering an illegal deal. Fortunately, this medical facility did not take the bait but wanted to share their experience with the public so that other medical offices and doctors will be aware of Dr. Robert Joseph.

As the public, we want doctors to care about us and to do what’s best for us and not be greedy. That is the oath they take when they become doctors. There are doctors who are tempted to sway but being tempted versus actually acting on greed is not the same. What the FBI is doing is turning the tempted into greedy criminals. 

Ref: https://www.justice.gov/file/1076086/download

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 www.truthmedia.news