Connect with us

Politics

We are asking for all California Residences to support this resolution to recognize Victims of Communism Day. Let’s join the other 13 states who have already signed the petition. For more information on Victims of Communism Day, please visit: https://victimsofcommunism.org/programs/voc-day/

Published

on

Please sign the petition in support of Congressman Janet Nguyen’s Resolution 116 at http://www.bankiennghicalifornia.com/

(Published: 7/24/2022

California Legislature — Regular Session 2021–2022

Resolution 116

By State Representative _

Janet Nguyen

House Resolution 116 — Concerning Victims of Communism Day.

WHEREAS, More than 100 years have passed since the Bolshevik revolution in Russia and the formation of the first communist government under Vladimir Lenin, resulting in decades of oppression and violence of the people under the regimes. communist degrees around the world: and

WHEREAS, Based on the economic philosophies of Karl Marx, communism has been shown to be incompatible with the ideals of freedom, prosperity and the dignity of human life and has given rise to monopolists. brutal talents such as Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, and Pol Pot; and

WHEREAS, communist regimes worldwide have killed more than 100 million people and subjected countless others to the exploitation and unspeakable atrocities by representative victims of many nationalities. , different beliefs and backgrounds; and

WHEREAS, through false promises of equality and liberation, or through coercion, brutality, and fear, communist regimes have robbed their people of their own right to freedom, liberty, and religion. religion, freedom of speech and freedom of association; and

WHEREAS, Many victims of communism have been persecuted as political prisoners because they dared to speak out against these regimes, and others have been killed in state-led genocidal purges and government groups; and

WHEREAS, In addition to violating basic human rights, communist regimes have suppressed intellectual freedom, cultural life and self-determination movements in more than 40 countries; now, so it’s possible

Resolved by the California State Assembly, November 7, is hereby recognized as Victims of Communism Day in memory of the 100 million victims of communist regimes worldwide; and maybe more

Resolved, the Chief Clerk of the Assembly of Representatives forwards copies of this resolution to the author for proper distribution. ###

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Business

CHỦ SỞ HỮU CỦA LEE SANDWICHES CẮT ĐỨT CÁNH TAY ĐANG LÀM THỨC ĂN CHO CHÍNH MÌNH

Published

on

By

Nhiều người Mỹ nhập cư đến đây để trốn khỏi đất nước đang gặp khó khăn của họ, tìm kiếm sự tự do khỏi cuộc đàn áp, hoặc để có cơ hội kinh tế tốt hơn. Đa số người Việt Nam nhập cư đến Mỹ vì tất cả những lý do này. Sau 45 năm, người Mỹ gốc Việt đang sống với giấc mơ Mỹ; họ sở hữu những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh, có trình độ học vấn cao và họ cống hiến cho cộng đồng của họ. Nhiều người đã trở thành Công dân Hoa Kỳ, bỏ phiếu và một số thậm chí ứng cử vào văn phòng chính phủ. Nhưng khi những người Mỹ gốc Việt ăn mừng tự do của họ vào ngày 4 tháng 7 với tất cả những người Mỹ khác, thì có những người Mỹ gốc Việt sống giữa chúng tôi với tư cách là những kẻ phản bội và cộng sản.

Những người sống giữa chúng ta, sẽ không bao giờ tuyên bố mình là Cộng sản vì sợ công chúng thù địch. Nhưng với trường hợp của ông chủ Lee’s Sandwiches, ông Lê Văn Chiêu, ông có vẻ không quan tâm đến những gì người dân của mình nghĩ. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Quốc gia cộng sản Việt nam, Phạm Minh Chính, đã đến thăm San Francisco và gặp gỡ Lê Văn Chiêu tại một sự kiện riêng (như hình thứ hai bên trái của bức ảnh dưới đây). Những người Mỹ gốc Việt nghe nói về điều này, đã rất phẫn nộ khi một người Mỹ rời bỏ đất nước của mình, xây dựng sự giàu có của mình trên đất Mỹ, và được rất nhiều người Mỹ ủng hộ, đã phản bội họ hết lần này đến lần khác. Khi Lê Văn Chiêu gặp Thủ tướng Nguyễn Minh Triết vào năm 2007, tại Dana Point, nhiều người Mỹ gốc Việt đã biểu tình bên ngoài cửa hàng Lee’s Sandwich của ông nhưng ông không rút ra bài học và tiếp tục đâm sau lưng những người ủng hộ mình.

Thật đáng buồn và đáng tiếc khi những tờ báo Việt Mỹ nhận tiền quảng cáo từ Lee’s Sandwiches lại chấp nhận ngậm miệng ăn tiền để không in về sự kiện ngày 17 tháng 5 năm 2022. Nếu muốn tìm kiếm sự kiện này trên Google, tất cả các bài báo đều được viết bởi các phương tiện truyền thông của Việt Nam chứ không phải ở Hoa Kỳ.

Lý do Lê Văn Chiêu liên kết với cộng sản là để họ có thể giúp ông ta vượt qua tội danh lừa dối công chúng bằng cách in trái phép nhãn USDA trên các sản phẩm của Lee’s Sandwiches. Về cơ bản, Lê Văn Chiêu đã quay lưng lại với những người đồng hương Mỹ của mình và đang nuôi dưỡng mối quan hệ của mình với những người cộng sản, chính chính phủ mà ông đã phải thoát ly. Một mặt, ông ta kiếm được của cải và tài sản của mình với những người bảo trợ Mỹ và mặt khác, ông ta đang bắt tay với cộng sản Việt Nam. Về cơ bản, ông ta đang cắn xé bàn tay nuôi sống mình và sẵn sàng phản bội đạo đức của chính mình để có được thứ ông ta muốn.

—————————————–

LEE’S SANDWICHES OWNER BITES THE HAND THAT FEEDS HIM

Many immigrant Americans came here to escape their troubled countries, seeking freedom from persecution, or for better economic opportunities. A majority of Vietnamese immigrants came to America for all these reasons. After 45 years, Vietnamese Americans are now living the American dream; they own homes and businesses, are highly educated, and they give back to their community. Many have become U.S. Citizens, vote, and some even run for government office. But as Vietnamese Americans celebrate their freedom on July 4th with all other Americans, there are Vietnamese Americans living amongst us as traitors and communists.

Those who live amongst us, will never declare themselves as Communist for fear of public hostility. But in the case of Lee’s Sandwiches owner, Le Van Chieu, he seems to not care what his people think. On May 17, 2022 the Prime Minister of the Vietnamese Communist Country, Pham Minh Chinh, visited San Francisco and met with Le Van Chieu at a private event (as seen second to the left of the photo below). Vietnamese Americans who heard of this, are outraged that an American who left his country, built his wealth on American soil, and supported by so many Americans, has betrayed them over and over. When Le Van Chieu met Prime Minister Nguyen Minh Triet in 2007, in Dana Point, many Vietnamese Americans had protested and picketed outside his Lee’s Sandwich shop but he didn’t learn his lesson and continues to backstab his supporters.

It’s sad and unfortunate that Vietnamese American Newspapers that receive advertisement money from Lee’s Sandwiches accepted hush money to not print about the May 17, 2022 event. If one to were to search this event on Google, all articles are written by Vietnam’s media and not in the U.S.

Le Van Chieu’s reason for his affiliation with the communist is so that they can help him through his convicted criminal charge of deceiving the public by illegally printing USDA labels on Lee’s Sandwiches products. Basically, Le Van Chieu has turned his back on his fellow Americans and is nourishing his relationship with communists, the same government that he had to escape from. On one hand, he earned his wealth and fortune with American patrons and on the other hand he is shaking hands with Vietnamese communist. He is basically biting the hand that feeds him and is willing to betray his morals to get what he wants.

Continue Reading

Politics

THỢ NAIL ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM VIỆC THEO DIỆN ĐỘC LẬP QUA ĐẠO LUẬT AB 1561. DÂN BIỄU TIỂU BANG JANET NGUYỄN ĐÃ GIÚP CHO TÀI XẾ UBER & LIFT KHÔNH BỊ TIỀU BANG CALIFORNIA, ĐẢNG DÂN CHỦ, GOVERNOR NEWSOM HÚT MÁU NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÂN CHÍNH

Published

on

By

SACRAMENTO, California (NV) – Dân Biểu Janet Nguyễn công bố AB 1561 được Quốc Hội California thông qua, cho phép thợ nail làm việc độc lập đến Tháng Giêng, 2025.

Theo thông cáo của Dân Biểu Janet Nguyễn, vào năm 2019, đạo luật AB 5 gây khó khăn cho cư dân làm việc theo diện độc lập trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trừ thợ nail, mọi nghề khách trong ngành thẩm mỹ đều được miễn trừ. Thợ nail chỉ được miễn trừ cho đến ngày 1 Tháng Giêng, 2022.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Những người làm nail và tiệm nail đã nhiều lần bị tiểu bang kỳ thị và không quan tâm đến. AB 1561 sẽ cho ngành này thêm thời gian để làm việc với tư cách là người làm việc độc lập theo lựa chọn của họ. Đồng thời, tôi có thêm thời gian tiếp tục làm việc với các đồng viện ở Sacramento để bảo đảm ngành nail được gia hạn vĩnh viễn.”

Dân Biểu Janet Nguyễn cho biết bà rất chú tâm trong việc sửa đổi sự bất công trong ngành nail. Bà từng đệ trình AB 231 vào đầu năm nay để những người thợ nail được gia hạn vĩnh viễn và nêu lên sự bất công để bắt đầu sự thảo luận về sự sửa đổi này.

Vì đây là một vấn đề quan trọng và không còn nhiều thời gian, dân biểu đã cùng các đồng viện thảo luận thành công để đưa ngành nail vào dự luật của Ủy Ban Lao Động và Việc Làm, AB 1561.

Dân biểu cho hay 80% thợ nail và chủ tiệm nail ở California là người Mỹ gốc Việt. Đây là ngành tạo ra việc làm lớn nhất cho cộng đồng. Orange County có số người tị nạn Mỹ gốc Việt đang sinh sống lớn nhất ngoài Việt Nam.

“Sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi đối với AB 1561 thể hiện sự cam kết của tôi là một dân biểu đại diện cho quý đồng hương trong Địa Hạt 72. Tôi sẽ luôn đại diện và tranh đấu để bảo đảm đời sống kinh tế cho quý đồng hương và gia đình,” Dân Biểu Janet Nguyễn cho hay.

Bà từng là tác giả của một số đạo luật ủng hộ ngành nail như SB 1044 và SB 896. Tuy SB 896 không được ký thành luật, nhưng SB 1044 được thông qua và giúp các tiệm nail, cũng như thợ không phải đóng tiền phạt nhiều gấp đôi. Đạo luật SB 1044 còn tạo ra một hệ thống đóng tiền phạt trả góp cho chủ và thợ nail. (TL)

Article Source Link: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/tho-nail-duoc-tiep-tuc-lam-viec-theo-dien-doc-lap-qua-dao-luat-ab-1561/?fbclid=IwAR0JfhXLmwn4qNRQ-SjjtMTXVoQDKUhbX3joszJDt_vE_u7ixUOxaOt9cDk#:~:text=mailed%20to%20you.-,Th%E1%BB%A3%20nail%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%A5c%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20theo%20di%E1%BB%87n,qua%20%C4%91%E1%BA%A1o%20lu%E1%BA%ADt%20AB%201561&text=SACRAMENTO%2C%20California%20(NV)%20%E2%80%93,l%E1%BA%ADp%20%C4%91%E1%BA%BFn%20Th%C3%A1ng%20Gi%C3%AAng%2C%202025

Continue Reading

Politics

Assemblywoman Janet Nguyen Announces Election Bid in Newly Drawn Senate District

Nguyen Has Represented the Majority of the New 36th Senate District for Almost Two Decades

Published

on

By

dgs.ca.gov

Huntington Beach, CA – – With the strong support of Republican leaders in Orange County and around the state, California Assemblywoman Janet Nguyen will run for election in the newly drawn 36th Senate District that includes her home.

The district includes communities stretching along the Orange County-Los Angeles County border and south down the coast to the San Diego border. All of Little Saigon is included in the district.

In her capacity as State Assemblywoman and her previous service in the State Senate, and the Orange County Board of Supervisors Janet Nguyen has represented the majority of the voters of this newly drawn Senate District for 18 years.

“Having represented large portions of this district in prior years, I am excited about being able to represent this new district that includes additional coastal communities,” said Janet Nguyen. “I will continue to fight in Sacramento to protect taxpayers, increase public safety and improve the business climate through conservative principles of limited government”

State Senator Pat Bates, who currently represents the southern part of the district, will serve as Chair of the Janet Nguyen for Senate campaign.

Additionally, Senate Republican Leader, Senator Scott Wilk announced his support of Janet Nguyen, “We are excited about Assemblywoman Janet Nguyen joining our Republican Senate team. She has my full support.”

Janet is a small-business owner and a former State Senator and Orange County Supervisor.  She is former Vice-President of Government and Public Affairs for a local Chamber of Commerce.

As a State Legislator, Janet Nguyen was named Legislator of the Year by the American Legion, the Association of the United States Army and the Vietnam Veterans of America. She was named “Champion of Manufacturing” by the California Manufacturers and Technology Association for her work to protect jobs. Janet Nguyen received top ratings from California’s leading taxpayer groups and small business organizations, including the Howard Jarvis Taxpayers Association and California Taxpayers Association.

Janet Nguyen is a graduate of the University of California, Irvine. She and her husband Tom live in Huntington Beach with their two elementary aged sons. She has resided in the district for over thirty years.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 www.truthmedia.news